nawigacja
satelitarna

 
 
 Menu

:: Nawigacja satelitarna
:: Jak powstawał GPS
:: Nawigacja GPS w samochodzie
:: GPS dla turysty
:: Mapy dla GPS
:: Monitoring GPS
:: Pomiary z GPS
:: GALILEO -europejski system nawigacji
:: GLONASS - rosyjski system nawigacji
:: BeiDou - chiński system nawigacji Kontakt

::
:: ciekawe strony


GLONASS

GLONASS

GLONASS (Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema)

  GLONASS to Rosyjski Globalny System Nawigacyjny. Podobnie jak GPS tworzony był dla celów wojskowych. Projekt systemu powstał w grudniu 1976 r. za czasów ZSRR.
  W 1993 r. w skład systemu wchodziło 12 satelitów, a dwa lata później ich liczba się podwoiła. Od 1999 r. GLONASS jest dostępny dla odbiorców cywilnych.

Glonass

  Zasada działania jest podobna jak w amerykańskim GPS. Pozycję obiektów na ziemi określa się na podstawie punktów przecięcia sfer. Wylicza się ją mierząc czas dotarcia sygnału z dostępnych satelitów i danych o ich pozycjach otrzymanych w depeszach nawigacyjnych.
  Satelity wysyłają w kierunku ziemi dwa sygnały L1 i L2, ich zakresy częstotliwości uzależnione są od miejsca w konstelacji. W odróżnieniu od GPS system GLONASS używa obu sygnałów do przesyłania podstawowego sygnału do pozycjonowania, a na L2 jest dodatkowo przesyłana depesza nawigacyjna. Nie ma już znanego z GPS błędu Selective Availability ani kodowanego kanału anti-spoofing. Pomimo braku szyfrowania cywilni odbiorcy mogą korzystać tyko z urządzeń o dokładności ograniczonej do 30 m. W przypadku nieuprawnionego posiadania urządzeń o lepszej dokładności, ich użytkownikom w Rosji grozi kara wiezienia za naruszenie tajemnicy państwowej.
  Dalsze różnice względem GPS to umieszczenie satelitów na trzech płaszczyznach orbitalnych, a GPS ma ich sześć. Orbity maja prawie kołowy kształt i są w odległości 19100 km od ziemi.
Odmienne są geodezyjne układy odniesienia, w przypadku GLONASS jest to PZ 90, a w GPS - WGS 84. Rosyjski system stosuje inny wzorzec czasu: Etalon UTC. W drugiej serii satelitów o wadze 1400 kg i trwałości około 4 lat zastosowano zegary cezowe oraz baterie słoneczne o mocy 1.6 kW.
  Segment kontroli naziemnej ulokowany jest w obiektach na terenach WNP. Centralny zegar systemu znajduje się w Golicyno koło Moskwy, a stacje monitorujące w Ternopolu, Petersburgu, Komsomolsku i Jenisiejsku.
  Po osiągnięciu pełnej funkcjonalności systemu GLONASS, zapewni on pozycjonowanie i nawigację z dokładnością:
  • poziomą - 28 m
  • pionową - 60 m
  • prędkością - 15 cm/s
Od 2008 roku satelity GLONASS będę emitować dodatkowy sygnał L3 dla usługi search and rescue. Da to dokładność ustalania pozycji od 5 do 7 m i kanał zwrotny.
  W dalszej fazie rozwoju przewiduje się współpracę systemów nawigacyjnych GPS i GLONAS dla precyzyjnego wyznaczania pozycji i lepszego pokrycia powierzchni ziemi.
  Obecnie już dostępne są odbiorniki do jednoczesnego odbioru GLONASS i GPS.

 

 

Copyright: © www.gps.wroclaw.pl | Zastrzeżenia prawne
do góry